Sasvim drugačije iskustvo sa razmene

Program mobilnosti: CEEPUS
Piše Mina
Letnji semestar u školskoj 2021/22. godini provela sam na Univerzitetu u Gracu. S obzirom na to da mi je ovo bio drugi put da sam otišla na studentsku razmenu, bila sam skeptična da, zbog globalne pandemije, neću uspeti da doživim sve čari studentske razmene. Ali ovo je za mene bilo jedno sasvim drugačije iskustvo!
Paleta kurseva namenjena stranim studentima, ne samo na engleskom jeziku, već i na drugim svetskim jezicima, dala mi je priliku da slušam interesantne kurseve koji se umnogome razlikuju od kurseva na mom matičnom univerzitetu. Ono što se razlikuje je i način predavanja gde studenti imaju više praktičnih zadataka, kako samostalnih, tako i grupnih. Veća pažnja je usmerena na razmenu iskustava studenata i učenju o različitim kulturama, kako na kursevima namenjenim stranim studentima i studentima na razmeni, tako i na kursevima namenjenim studentima iz Austrije. Profesori su bili veoma pristupačni i takođe su delili svoja iskustva. Kursevi su bili veoma interesantno osmišljeni, a svaki zadatak mi je predstavljao uživanje. S obzirom na to da govorim nemački jezik, smatrala sam da je odlazak na razmenu u Austriju odlična prilika da nemački jezik usavršim i da ga koristim u svakodnevnoj komunikaciji. Svi zainteresovani imali su prilike da pohađaju i kurs nemačkog koji nije bio namenjen samo studentima, već svima koji su bili zaintresovani za učenje nemačkog jezika. Za razliku od ranijih kurseva jezika koje sam do sada pohađala, ovaj kurs se fokusirao na konverzaciji i razmeni internacionalnog iskustva među polaznicima kursa, a jedan segment ticao se i razlke između nemačkih dijalekata, što mi je bilo posebno zanimljivo. Što se tiče sklapanja prijateljstava za vreme studentske razmene, čak i u vreme globalne pandemije, činjenica je da su internacionalna prijateljstva na razmeni zagarantovana! Čak nas je i ova pandemija zbližila i prijateljstva su postala mnogo čvršća jer smo u lockdown-u više vremena provodili kuvajući, pričajući, gledajući filmove, uživajući u prirodi. Mnogi su me pitali na kojoj sam se razmeni bolje provela, ali moj odgovor je opet isti – ovo su skroz dva različita iskustva koja se nikako ne mogu uporediti! Prva razmena, u Krakovu 2017. i 2018. godine, bila je moje prvo Erazmus iskustvo. Trudila sam se da iskoristim maksimalno svaki dan (pa i noć) – “nije me držalo mesto”. Na drugoj razmeni, u Gracu 2021. godine, počela sam da više cenim vreme provedeno sa tim ljudima, jer sam znala da će ono proći brže nego što mislim – 2 sata piknika i razgovora birala sam pre nego 2 sata izlaska u klub. Ono što mi je odlazak na ovu razmenu doneo jeste i prilika da pišem za jedan studentski portal koji je namenjen internacionalnim studentima u Gracu, ali i prilika da odem na konferencije i sarađujem sa studentima južnoslovenskih studija, držeći im časove i trudeći se da im približim naš jezik i kulturu.

Moje putovanje

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Univerzitet u Gracu

Program mobilnosti: CEEPUS

Piše Mina

Doživi još trenutaka