CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je program razmene izmedu srednjoevropskih drzava, a u programu ucestvuju samo državni fakulteti. To mogu biti studentske razmene, istrazivacki boravci i letnje skole. Shodno tipu mobilnosti, trajanje moze varirati od nedelju dana (letnje škole) do jedan ili dva semestra (studentske razmene). CEEPUS razmene su otvorene za studente iz drzava koje su deo projekta u druge države koje su deo projekta. To su Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kosovo*, Madarska, Moldavija, Poljka, Rumunija, Severna Makedonija, Slovacka, Slovenija, Srbija Hrvatska i Ceska.

Vrste mobilnosti
Proces prijave korak po korak
Najčešće postavljena pitanja
Šta je CEEPUS mreža?
CEEPUS mreža se sastoji od najmanje tri univerziteta iz različitih CEEPUS partnerskih zemalja. Studenti imaju mogućnost da u okviru mreža univerziteta odlaze na studentske razmene.
Koje institucije učestvuju u programu?
Kada je Srbija u pitanju u CEEPUS programu učestvuju samo intitucije čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno u njemu ne učestvuju privatni fakulteti i univeriteti.
Ko može da se prijavi?
Možeš se prijaviti ako student ili studentkinja jedne od institucija koja učestvuje u programu. Jedna institucija je koordinator programa razmena, a svaka institucija koja učestvuju ima kontakt osobu koju možeš pitati sve što te zanima.
Learn More
Kada mogu da se prijavim za program?
Poziv za prijavu se otvara svake godine početkom decembra. Rok za prijavu je 15. januar.
Learn More
Ko su freemoveri?
Ako vaša matična institucija nije na deo mreže, takođe možete da se prijavite za grant kao freemover u bilo kojoj CEEPUS zemlji. Imajte na umu da je dostupan samo ograničen broj besplatnih grantova.
Learn More
Iskustvo iz prve ruke

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Čitaj na Blogu

Računanje bodova za srednju školu.

Računanje bodova za srednju školu

Izbor srednje škole je na neki način jedan od prelomnih trenutaka u tvom životu. Tada ti se otvaraju vrata novim znanjima, prijateljima i razvoju. Međutim,

Stipendija Dositeja

Kako dobiti stipendiju Dositeja

Stipendija Dositeja, koju dodeljuje Fond za mlade talente Republike Srbije, predstavlja sjajan podsticaj za izuzetne studente i učenike. Ova finansijska podrška olakšava put prema kvalitetnom

Privatni fakulteti u Beogradu. Students in class.

Privatni fakulteti u Beogradu

Beograd se uzdiže kao intelektualno središte, nudeći mrežu akademskih prilika kako preko državnih, tako i preko privatnih fakulteta. Među ovim institucijama, privatni fakulteti u Beogradu

Postupak prijave i kriterijumi

Kandidati za stručnu praksu prijavljuju se na konkurs koji raspisuje njihov Univerzitet.

Obično se raspisuju dva kruga konkursa:

  1.  krug u periodu april- jun za sledeću akademsku godinu (za planirani polazak na mobilnost od kasnog leta/jeseni), i
  2. krug tokom perioda oktobar-decembar (za planirani polazak na mobilnost od letnjeg semstra tj. zime sledeće kalendarske godine).

Pre same prijave na konkurs potrebno je naći instituciju u kojoj će se ista obavljati. Studenti mogu sami ili u dogovoru s Erasmus+ koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji  da pronađu ustanovu/kompaniju na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa smerom/modulom koji student pohađa na matičnom fakultetu/akademiji.

Evropska komisija je 2015. Godine predstavila novu regulativu vezanu za Erasmus+ program, kojom svi studenti moraju uraditi test jezičke procene kada je njihov jezik studija/radni jezik: engleski, francuski, nemački, španjski, italijanski, holandski, češki, danski, grčki, poljski, portugalski, švedski, bugarski, mađarski, rumunski, slovački, finski, slovenački, estonski, litvanski, letonski i irski, izuzev izvornih govornika. Test se radi u online formi i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Na ovoj platformi je moguće uraditi test pre same mobilnosti, zatim pohađati kurs jezika, te uraditi test nakon završene mobilnosti, radi upoređivanja znanja jezika. 

Osnovni kriterijumi za odabir studenta su motivaciono pismo, planirane aktivnosti studenta na stručnoj praksi, usklađenost planirane prakse sa studijskim programom, kao i prosek ocena, znanje jezika na kojem se praksa odvija i u nekim slučajevima prethodno iskustvo u projektima Evropske Unije.