Pronađi svoj univerzitet ili fakultet

Mreže u kojima ucestvuje Univerzitet u Beogradu
Slovenska filologija i njeni kulturni konteksti
Slovenska filologija i njeni kulturni konteksti
Kako je mreža fokusirana na slovensku filologiju, podjednako se naglašava unapređenje filološke i lingvističke kompetencije i jezičkih veština kroz akademsku nastavu, kao i razmena teorijskih i metodoloških pristupa učenju i nastavi jezika. Jedan od glavnih ciljeva mreže je da olakša saradnju između institucija Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope koje učestvuju kroz obezbeđivanje zajedničkog okruženja za rigorozno filološko obrazovanje, čime se stvaraju mogućnosti za dvosmernu razmenu znanja i kulturnih kompetencija. Pored naglaska na usavršavanju jezičkih veština i obogaćivanju filoloških znanja, ključni faktor u ovoj mreži je razmena kulturnih znanja, što je u velikoj meri podržano imerzivnim okruženjem koje obezbeđuje država i institucija domaćin.
Saznaj više
Obrada slike, informacioni inženjering i interdisciplinarna razmena znanja
Obrada slike, informacioni inženjering i interdisciplinarna razmena znanja
Interdisciplinarna mreža CIII-AT-0042 Obrada slika, informacioni inženjering i interdisciplinarna razmena znanja sastoji se od medicinskih i inženjerskih odeljenja širom CEEPUS zemalja i postoji već 24 godine.
Saznaj više
Primene i dijagnostika električnih plazmi
Primene i dijagnostika električnih plazmi
Električne plazme su od ogromnog značaja za brojne tehničke primene: površinsku obradu, nanotehnologiju, biološke, medicinske, ekološke i poljoprivredne primene i proizvodnju čiste, bez CO2 i bezbedne energije iz fuzione plazme. Najvažniji zadaci mreže biće: Širenje stručnosti u različitim oblastima savremene primenjene fizike plazme i dijagnostike plazme studentima fizike i istraživačima svih PPU članica. Obrazovanje i obuka iz fizike plazme, promovisana razmenom akademskih nastavnika i pohađanjem opštih i specijalizovanih kurseva iz fizike plazme i laboratorijskih vežbi. Zajednička fundamentalna i primenjena eksperimentalna istraživanja u različitim gore navedenim oblastima primenjene fizike plazme, prema mogućnostima određenog PPU i ​​potrebama učesnika. Širok spektar mreže i veština koje treba steći će takođe biti podrška budućoj karijeri mladih istraživača.
Saznaj više
Amadeus
Amadeus
Svrha CEEPUS AMADEUS mreže je da ponudi kvalitetno obrazovanje, zajedničke programe i mogućnosti razmene za nastavnike i studente sa vodećih univerziteta ekonomije i poslovne administracije u Centralnoj i Istočnoj Evropi sa fokusom na poslovanje u regionu. 16 partnerskih univerziteta veoma aktivno razmenjuje studente i nastavnike, a preko 400 studenata i preko 100 nastavnika imalo je mogućnost da uči, predaje ili istražuje kod jednog od partnera mreže. Sadržajno, CEEPUS mreža i njeni partneri promovišu teme koje se sve više smatraju značajnim za moderno i inovativno obrazovanje u biznisu i ekonomiji. Ovo uključuje teme kao što su održivost, odgovorno liderstvo, socijalna uključenost, kao i preduzetništvo i nove tehnologije. Da navedemo nedavni razvoj u našoj mreži, Central Europe Connect Program su uspešno uspostavila 3 ​​AMADEUS partnerska univerziteta kao program kratkoročnih ekskurzija.
Saznaj više
*e-Bologna* - Mreža za prevodilačke studije i programe transkulturne komunikacije u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi
*e-Bologna* - Mreža za prevodilačke studije i programe transkulturne komunikacije u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi
Mreža e*Bologna za prevodilačke studije i programe transkulturne komunikacije u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi (skraćeno e*Bologna) osnovana je 2006. godine i od tada postoji bez prekida. Kao univerziteti, naš cilj je da obezbedimo da naše podučavanje i učenje mogu ispuniti i oblikovati zahteve sve više globalizovanog i digitalizovanog sveta. Od najveće je važnosti da naši studenti razviju neophodne veštine i sposobnosti za kritičku procenu digitalnih sadržaja i metoda, da rade i kokreiraju digitalne tehnologije i da razviju potrebnu kompetenciju u informacionim okruženjima. Glavni cilj e*Bolonje je da podstakne dijalog među nastavnicima, istraživačima i studentima u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi o tome kako najbolje primeniti e-dimenziju u nastavi, istraživanju i praksi u studijama prevođenja i transkulturalnoj komunikaciji. Efikasna e-pismenost zahteva praktično iskustvo, što je jedna od naših prednosti.
Saznaj više
Bioetika
Bioetika
Klimatske promene, ekološka poljoprivreda, biomedicinska istraživanja i kontinuirani razvoj novih tehnologija su istaknute bioetičke teme koje dominiraju evropskom politikom. Oni ne zahtevaju samo evropske propise, već utiču na evropsko društvo u njegovim mnogim slojevima i različitim poljima rada. Mreža „Bioetika“ pristupa takvim pitanjima promovišući razmenu znanja i interdisciplinarnu saradnju u istraživanju i nastavi između stručnjaka za bioetiku i srodne oblasti iz dvanaest evropskih zemalja i jedanaest disciplina. Prihvatanje izazova pluraliteta kroz interdisciplinarnost i raznovrsnost metodoloških pristupa u okviru mreže „Bioetika“ kroz letnje škole, doktorske radionice, razmenu studenata i zajedničke dr. supervizija omogućava nastavnicima, istraživačima i studentima uključenim u aktivnosti ove mreže da ne samo uče jedni od drugih, već i da rade zajedno na razvijanju integralnih pristupa i rešenja za bioetička pitanja.
Saznaj više
Međuameričke studije
Međuameričke studije
Za evropske naučnike međuameričkih studija, „amerikanost Amerike“ i promenljivi kvaliteti „ja“ i „drugi“ su od posebnog interesa, podstičući redefinisanje pozicija i mentalnih okvira. U akademskoj 2022/2023. , ponovo ćemo nuditi širok spektar tema u ovoj oblasti. Posebno „GUSEGG letnja škola 2022“ (od 2005) i „Sertifikat iz međuameričkih studija kulture“ (od 2016), garantovaće međuameričke teme. Za 2023. mreža planira da započne svoj novi zajednički program „Studije zapadne hemisfere u humanističkim naukama". Studenti će imati koristi od raznovrsnosti naših programa i njihove interdisciplinarnosti. Štaviše, druga CEEPUS ekskurzija koja naglašava pogranične oblasti (Mađarska/Slovenija/Austrija ) o istorijskim i aktuelnim aspektima jezika, porodičnim vezama i političkim pitanjima pružiće još jednu osnovu za dalji razvoj našeg novog zajedničkog programa.
Saznaj više
Ekologija i upravljanje vodenim ekosistemima u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi
Ekologija i upravljanje vodenim ekosistemima u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi
Saznaj više