Erasmus+ studentske razmene

Erazmus+ program omogućava studentima odlazak na stipendirane mobilnosti – studentske razmene i stručne prakse koje se mogu realizovati u bilo kojoj zemlji koja učestvuje u programu. Zemlje učesnice se dele na programske i partnerskeRepublika Srbija je 2019. postala programska zemlja.

Studenti svih nivoa studija, osim studenata prve godine osnovnih studija, imaju mogućnost odlaska na studentske razmene u inostranstvu. 

 

Studentske razmene traju od 3 do 12 meseci.Razmene su osmišljene tako da studenti pohađaju predavanja i polažu ispite, tj. ostvare odgovarajuće ESPB koji se priznaju po povratku na matičnu instituciju u Srbiji. Stručne prakse služe za sticanje i razvijanje praktičnih znanja i veština kroz rad u inostranim ustanovama, organizacijama i kompanijama.

Mogućnosti za mobilnost pojedinca u okviru Erazmus+ programa zavise od prvobitno ugovorenih ili planiranih saradnji koje njegova visokoškolska ustanova ima.

Da bi se mobilnost uopšte desila, univerzitet ili visoka škola iz Srbije mora da ima već odobren i finansiran Erazmus+ projekat, kao i ugovor sa drugom ustanovom na osnovu kog studenti realizuju studentske razmene i stručne prakse. Odobren projekat predstavlja finansijski okvir mobilnosti, a pomenuti ugovor je značajan jer se njime definišu i neki drugi elementi, kao što su, na primer, studijska oblast koja je dostupna studentima, kvote za mobilnost, sva prava i obaveze obe institucije, kao i položaj studenata tokom trajanja boravka u inostranstvu.

Više od 0 %
studenata unapredilo je svoje meke veštine.
0 %
alumnista Erazmus programa nađe posao u roku od 3 meseca.

Studenti su sveukupno zadovoljstvo u stranoj državi i zadovoljstvo studijama u inostranstvu ocenili od 1 do 5.

0
Zadovoljstvo sveukupnim iskustvom
0
Zadovoljstvo studijama

Studenti tokom razmene unaprede znanje jezika na kojem slušaju predavanja.

Italijanski 76%
Španski 68%
Francuski 62%
Nemački 44%
Proces prijave korak po korak
Najčešće postavljena pitanja
Da li sam/a biram koji ću univerzitet pohađati?
Na razmene u okviru Erasmus+ programa možeš otići na univerzitet sa kojim tvoj matični univerzitet ima ugovor o saradnji. Spisak univerziteta koji su ti na raspolaganju možeš pronaći na sajtu fakulteta, univerziteta ili u kancelariji za međunarodnu saradnju na svom fakultetu.
Da li će mi Erasmus+ stipendija biti dovoljna za život na razmeni?
Erasmus+ studenti dobijaju mesečnu stipendiju za svoje troškove obroka i smeštaja, kao i refundaciju putnih troškova. Stipendija zavisi od države u kojoj si i trebalo bi da pokrije i sve prosečne troškove života u njoj.
Da li mi se refundiraju putni troškovi?
Da, to je slučaj na skoro svim vrstama mobilnosti u okviru Erasmus+ programa. Kod drugih vrsta mobilnosti to nije sigurno.
Learn More
Da li će mi univerzitet na koji idem pronaći smeštaj ili to moram sam da uradim?
Možeš da pitaš univerzitet za savet, ali ne očekuj da će ti oni pronaći smeštaj. To je nešto što sam/a moraš da uradiš. U tome ti takođe može pomoći ESN buddy. Međutim, neki univerziteti nude i opciju studentskog doma.
Learn More
Ako se obnavlja godina/ako sam apsolvent/kinja, da li to moze da smanji šanse za apliciranje?
Ne postoje striktna pravila za to. Da li ćeš dobiti stipendiju zavisi od kvaliteta tvoje prijave, ali i od kvaliteta prijava ostalih kandidata. U svakom slučaju, vredi pokušati.
Learn More
Da li mogu više puta ići na razmenu?
Na svakom nivou studija (osnovne, master, doktorske) možeš provesti maksimalno 12 meseci na razmeni ili je kombinovati sa Erasmus+ praksom.
Learn More
Da li mogu da pišem master rad/ radim istraživanje u inostranstvu?
Da. Svoju razmenu možeš provesti u delu master studija koje su predviđene za pisanje rada.
Learn More
Iskustvo iz prve ruke

Čitaj na Blogu