Erasmus+ studentske razmene

Erazmus+ program omogućava studentima odlazak na stipendirane mobilnosti – studentske razmene i stručne prakse koje se mogu realizovati u bilo kojoj zemlji koja učestvuje u programu. Zemlje učesnice se dele na programske i partnerskeRepublika Srbija je 2019. postala programska zemlja.

Studenti svih nivoa studija, osim studenata prve godine osnovnih studija, imaju mogućnost odlaska na studentske razmene u inostranstvu. 

 

Studentske razmene traju od 3 do 12 meseci.Razmene su osmišljene tako da studenti pohađaju predavanja i polažu ispite, tj. ostvare odgovarajuće ESPB koji se priznaju po povratku na matičnu instituciju u Srbiji. Stručne prakse služe za sticanje i razvijanje praktičnih znanja i veština kroz rad u inostranim ustanovama, organizacijama i kompanijama.

Mogućnosti za mobilnost pojedinca u okviru Erazmus+ programa zavise od prvobitno ugovorenih ili planiranih saradnji koje njegova visokoškolska ustanova ima.

Da bi se mobilnost uopšte desila, univerzitet ili visoka škola iz Srbije mora da ima već odobren i finansiran Erazmus+ projekat, kao i ugovor sa drugom ustanovom na osnovu kog studenti realizuju studentske razmene i stručne prakse. Odobren projekat predstavlja finansijski okvir mobilnosti, a pomenuti ugovor je značajan jer se njime definišu i neki drugi elementi, kao što su, na primer, studijska oblast koja je dostupna studentima, kvote za mobilnost, sva prava i obaveze obe institucije, kao i položaj studenata tokom trajanja boravka u inostranstvu.

studenata unapredilo je svoje meke veštine.
Više od 0 %
alumnista Erazmus programa nađe posao u roku od 3 meseca.
0 %

Studenti su sveukupno zadovoljstvo u stranoj državi i zadovoljstvo studijama u inostranstvu ocenili od 1 do 5.

Zadovoljstvo sveukupnim iskustvom
0
Zadovoljstvo studijama
0

Studenti tokom razmene unaprede znanje jezika na kojem slušaju predavanja.

Italijanski 76%
Španski 68%
Francuski 62%
Nemački 44%
Proces prijave korak po korak
Najčešće postavljena pitanja
Da li sam/a biram koji ću univerzitet pohađati?
Na razmene u okviru Erasmus+ programa možeš otići na univerzitet sa kojim tvoj matični univerzitet ima ugovor o saradnji. Spisak univerziteta koji su ti na raspolaganju možeš pronaći na sajtu fakulteta, univerziteta ili u kancelariji za međunarodnu saradnju na svom fakultetu.
Da li će mi Erasmus+ stipendija biti dovoljna za život na razmeni?
Erasmus+ studenti dobijaju mesečnu stipendiju za svoje troškove obroka i smeštaja, kao i refundaciju putnih troškova. Stipendija zavisi od države u kojoj si i trebalo bi da pokrije i sve prosečne troškove života u njoj.
Da li mi se refundiraju putni troškovi?
Da, to je slučaj na skoro svim vrstama mobilnosti u okviru Erasmus+ programa. Kod drugih vrsta mobilnosti to nije sigurno.
Learn More
Da li će mi univerzitet na koji idem pronaći smeštaj ili to moram sam da uradim?
Možeš da pitaš univerzitet za savet, ali ne očekuj da će ti oni pronaći smeštaj. To je nešto što sam/a moraš da uradiš. U tome ti takođe može pomoći ESN buddy. Međutim, neki univerziteti nude i opciju studentskog doma.
Learn More
Ako se obnavlja godina/ako sam apsolvent/kinja, da li to moze da smanji šanse za apliciranje?
Ne postoje striktna pravila za to. Da li ćeš dobiti stipendiju zavisi od kvaliteta tvoje prijave, ali i od kvaliteta prijava ostalih kandidata. U svakom slučaju, vredi pokušati.
Learn More
Da li mogu više puta ići na razmenu?
Na svakom nivou studija (osnovne, master, doktorske) možeš provesti maksimalno 12 meseci na razmeni ili je kombinovati sa Erasmus+ praksom.
Learn More
Da li mogu da pišem master rad/ radim istraživanje u inostranstvu?
Da. Svoju razmenu možeš provesti u delu master studija koje su predviđene za pisanje rada.
Learn More
Iskustvo iz prve ruke

Čitaj na Blogu

Različite novčanice od 1000, 200 i 500 dinara, kao i novčići. Kako zaraditi kao student ovaj novac?

Kako zaraditi kao student

Kako zaraditi novac kao student je pitanje koje postavljaju mnogi studenti, tako da nisi sam/a! Studentima širom, pa tako i u Srbiji, dobro je poznato

Računanje bodova za srednju školu.

Računanje bodova za srednju školu

Izbor srednje škole je na neki način jedan od prelomnih trenutaka u tvom životu. Tada ti se otvaraju vrata novim znanjima, prijateljima i razvoju. Međutim,

Traženje konkursa

Posetom veb-sajta svoje visokoškolske ustanove ili odlaskom u kancelariju za međunarodnu saradnju na svom fakultetu možeš da saznaš sa kojim sve institucijama tvoj univerzitet/visoka škola ima potpisan Erazmus Plus ugovor, kao i koji konkursi su trenutno otvoreni. Imaj u vidu da se konkursi raspisuju minimum jedan semestar unapred. Ukoliko u datom trenutku ne postoji konkurs koji ti odgovara, to ne znači da se neki novi neće uskoro otvoriti. Zato redovno prati informacije i budi u toku!

 

Ispod možeš videti spisak visokoškolskih institucija u Srbiji koje učestvuju u Erasmus+ programu:

 

Visoka skola modernog biznisa

Visoka skola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca i trenera

Univerzitet Union Nikola Tesla

Visoka skola socijalnog rada

ALFA BK Univerzitet

Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu

Visoka škola strukovnih studija zaobrazovanje vaspitača

Univerzitet “Union” Beograd

Univerzitet Metropolitan

Univerzitet umetnosti u Beogradu

Visoka tehnicka škola strukovnih studija Subotica

Univerzitet Educons

Visoka medicinska škola strukovnih studija “Milutin Milanković”

Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija

Megatrend Univerzitet

Univerzitet odbrane u Beogradu

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare Sremska Mitrovica

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Pazaru

Univerzitet u Nišu

Univerzitet u Novom Sadu

Univerzitet u Kragujevcu

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet Singidunum

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija

Visoka skola strukovnih studija za informacione tehnologije

Visoka tehnicka škola strukovnih studija u Zrenjaninu

Akademija strukovnih studija Šumadija

Akadamija strukovnih studija Južna Srbija

Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija

Kriminalističko-policijski Univerzitet

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Visoka škola za komunikacije

Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Visoka škola “Akademija za poslovnu ekonomiju” Čačak

Visoka poslovna škola strukovnih studija “Prof. dr Radomir Bojković” Kruševac

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija “Medika”

Postupak prijave i kriterijumi

Kandidati za stručnu praksu prijavljuju se na konkurs koji raspisuje njihov Univerzitet.

Obično se raspisuju dva kruga konkursa:

  1.  krug u periodu april- jun za sledeću akademsku godinu (za planirani polazak na mobilnost od kasnog leta/jeseni), i
  2. krug tokom perioda oktobar-decembar (za planirani polazak na mobilnost od letnjeg semstra tj. zime sledeće kalendarske godine).

Pre same prijave na konkurs potrebno je naći instituciju u kojoj će se ista obavljati. Studenti mogu sami ili u dogovoru s Erasmus+ koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji  da pronađu ustanovu/kompaniju na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa smerom/modulom koji student pohađa na matičnom fakultetu/akademiji.

Evropska komisija je 2015. Godine predstavila novu regulativu vezanu za Erasmus+ program, kojom svi studenti moraju uraditi test jezičke procene kada je njihov jezik studija/radni jezik: engleski, francuski, nemački, španjski, italijanski, holandski, češki, danski, grčki, poljski, portugalski, švedski, bugarski, mađarski, rumunski, slovački, finski, slovenački, estonski, litvanski, letonski i irski, izuzev izvornih govornika. Test se radi u online formi i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Na ovoj platformi je moguće uraditi test pre same mobilnosti, zatim pohađati kurs jezika, te uraditi test nakon završene mobilnosti, radi upoređivanja znanja jezika. 

Osnovni kriterijumi za odabir studenta su motivaciono pismo, planirane aktivnosti studenta na stručnoj praksi, usklađenost planirane prakse sa studijskim programom, kao i prosek ocena, znanje jezika na kojem se praksa odvija i u nekim slučajevima prethodno iskustvo u projektima Evropske Unije.

Finansije

Studenti za stručnu praksu u okviru Erasmus+ programa mogu finansijska sredstva za svoj boravak iz programa U zavisnosti od zemlje u koju idete, postoje dve visine mesečne stipendije, i to:
  1. Mesečni iznos od 520€ : Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška, Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal 
  2. Mesečni iznos od 470€ : Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska

Dodatna podrška

Studenti koji idu na Erasmus+ stručne prakse imaju pravo na dodatna sredstva (dodatak na gore navedene iznose) za individualne troškove u iznosu od 100 evra mesečno. Studenti u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju imaju pravo na dodatna sredstva za individualne troškove u iznosu od 200 evra mesečno. Takođe, Erasmus+ program posvećuje posebnu pažnju ka studentima sa hendikepom, koji imaju pravo na uvećan iznos finansijske podrške zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

Zero-grant

Studenti mogu odlučiti otići na Erasmus+ stručnu praksu o svom trošku tj. bez financijske podrške matične zemlje (zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena stipendija.
I’m here to help! Make the first step to improve your life by reaching out today.