Kako se finansira CEEPUS razmena

Svaka zemlja u koju možeš da odeš na CEEPUS mobilnost pokriva troškove tvog borakva u manjoj ili većoj meri. Stipendija ni u jednoj zemlji nije ista i ona zavisi troškova života, ali i od ekonomskih mogućnosti te zemlje. Pored toga, u pojedinim zemljama pored stipendije može ti biti obezbeđen i smeštaj u studentskom domu, kao i ishrana u studentskim kantinama po pristupačnim cenama.  Više informacija o visini stipendija možeš pronaći ispod.

Albanija

Studenti umetnosti, sporta i medicine - 80EUR

Studenti ostalih usmerenja - 75EUR

Ova stipendija pokriva  hranu i osnovno zdravstveno osiguranje, a imaš i mogućnost smeštaja u studentskom domu. Možeš se odreći prava na studentski dom i u tom slučaju ćeš dobjiati dodatnih 40EUR.  Imaćeš besplatan pristup laboratorijama, bibliotekama i računarima. Plaćanje će biti srazmerno dužini tvog boravka.

Više informacije o studiranju i troškovima života u Albaniji možeš pronaći ovde.

Austrija

Studenti svih usmerenja - 1150EUR

Više informacije o studiranju i troškovima života u Austriji možeš pronaći ovde.

Bosna i Hercegovina

Studenti svih usmerenja - 360EUR

Više informacije o studiranju i troškovima života u Bosni i Hercegovini možeš pronaći ovde.

Bugarska

Studenti osnovnih i master studija - 130EUR

Studenti doktorskih studija - 260EUR

Više informacije o studiranju i troškovima života u Bugarskoj možeš pronaći ovde.

Hrvatska

Studenti osnovnih i master studija - 175EUR

Studenti doktorskih studija - 200EUR

Letnje škole i ekskurzije tokom osnovih i master studija - 20EUR po danu

Letnje škole i ekskurzije tokom doktorskih studija - 23EUR po danu

Kod studentskih razmena i kratke studentske mobilnosti je obezbeđen smeštaj kao i studentska kartica za ishranu. Kod letnjih škola i ekskurzija je obezbeđen smeštaj.

Više informacije o studiranju i troškovima života u Hrvatskoj možeš pronaći ovde.

Češka

Studenti osnovnih i master studija - 485EUR

Studenti doktorskih studija - 525EUR

Letnje škole i ekskurzije od 3 do 10 dana - 200EUR

Letnje škole i ekskurzije od 11 do 20 dana - 365EUR

Kod studentskih razmena i kratke studentske mobilnosti je obezbeđen smeštaj kao i studentska kartica za ishranu. Kod letnjih škola i ekskurzija je obezbeđen smeštaj.

Više informacije o studiranju i troškovima života u Češkoj možeš pronaći ovde.

Mađarska

Studenti svih nivoa studija - 430EUR 

Letnje škole i ekskurzije od 3 do 5 dana - 105EUR

Više informacije o studiranju i troškovima života u Mađarskoj možeš pronaći ovde.

Moldavija

Studenti osnovnih i master studija - 200EUR 

Studenti doktorskih studija - 240EUR

Više informacije o studiranju i troškovima života u Moldaviji možeš pronaći ovde.

Crna Gora

Studenti svih nivoa studija - 100EUR

Više informacije o studiranju i troškovima života u Crnoj Gori možeš pronaći ovde.

Severna Makedonija

Studenti osnovnih studija - 50EUR

Studenti master studija - 70EUR  

Studenti doktorskih studija - 100EUR

Više informacije o studiranju i troškovima života u Severnoj Makedoniji možeš pronaći ovde.

Poljska

Studenti osnovnih studija - 270EUR

Studenti master studija - 325EUR  

Studenti doktorskih studija - 480EUR

Više informacije o studiranju i troškovima života u Poljskoj možeš pronaći ovde.

Rumunija

Studenti osnovnih studija - 120EUR

Studenti master i doktorskih studija - 150EUR  

Više informacije o studiranju i troškovima života u Rumuniji možeš pronaći ovde.

Slovačka

Studenti osnovnih i master studija - 280EUR 

Studenti doktorskih studija - 470EUR

Više informacije o studiranju i troškovima života u Slovačkoj možeš pronaći ovde.

Slovenija

Studenti svih nivoa studija - 300EUR

Kratke ekskurzije od 3 do 5 dana - 75EUR

Letnje škole 6 do 10 dana - 150EUR

Tokom svoje studentske razmene u Sloveniji imaćeš plaćen smeštaj u studentskom domu i zdravstveno osiguranje, takođe gradski prevoz i ishrana u studentskoj kantini će biti subvencionisana. 

Više informacije o studiranju i troškovima života u Sloveniji možeš pronaći ovde.

CEEPUS kontaktna tačka Kosovo*

Studenti svih nivoa studija - 250EUR

Saznaj više

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Postupak prijave i kriterijumi

Kandidati za stručnu praksu prijavljuju se na konkurs koji raspisuje njihov Univerzitet.

Obično se raspisuju dva kruga konkursa:

  1.  krug u periodu april- jun za sledeću akademsku godinu (za planirani polazak na mobilnost od kasnog leta/jeseni), i
  2. krug tokom perioda oktobar-decembar (za planirani polazak na mobilnost od letnjeg semstra tj. zime sledeće kalendarske godine).

Pre same prijave na konkurs potrebno je naći instituciju u kojoj će se ista obavljati. Studenti mogu sami ili u dogovoru s Erasmus+ koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji  da pronađu ustanovu/kompaniju na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa smerom/modulom koji student pohađa na matičnom fakultetu/akademiji.

Evropska komisija je 2015. Godine predstavila novu regulativu vezanu za Erasmus+ program, kojom svi studenti moraju uraditi test jezičke procene kada je njihov jezik studija/radni jezik: engleski, francuski, nemački, španjski, italijanski, holandski, češki, danski, grčki, poljski, portugalski, švedski, bugarski, mađarski, rumunski, slovački, finski, slovenački, estonski, litvanski, letonski i irski, izuzev izvornih govornika. Test se radi u online formi i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Na ovoj platformi je moguće uraditi test pre same mobilnosti, zatim pohađati kurs jezika, te uraditi test nakon završene mobilnosti, radi upoređivanja znanja jezika. 

Osnovni kriterijumi za odabir studenta su motivaciono pismo, planirane aktivnosti studenta na stručnoj praksi, usklađenost planirane prakse sa studijskim programom, kao i prosek ocena, znanje jezika na kojem se praksa odvija i u nekim slučajevima prethodno iskustvo u projektima Evropske Unije.