Treninzi i prakse

Erasmus+ stručna praksa (Erasmus+ traineership)

Erasmus+ stručna praksa je još jedan vid mobilnosti tokom studija. Trajanje ovog tipa razmene je minimalno 2 meseca, a maksimalno 12 meseci. Erasmus+  omogućava studentima mobilnost u ukupnom trajanju od 12 meseci za svaki nivo studija (osnovne, master, doktorske). Erasmus + sturčna praksa se može kombinovati zajedno sa studentskim razmenama, dok god je ukupan zbir meseci manji od 12.

Na Erasmus+ stručne prakse mogu se prijaviti i aktivno studenti koji bi stručnu praksu obavljali neposredno nakon završetka tog nivoa studija, pod uslovom da praksa bude završena u okviru jedne godine od završetka studija tj. najkasnije do završetka programske akademske godine. Studenti koji nisu završili svoje studije  za vreme trajanja stručne prakse ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju.

Proces prijave korak po korak
Iskustvo iz prve ruke

Čitaj na Blogu

Računanje bodova za srednju školu.

Računanje bodova za srednju školu

Izbor srednje škole je na neki način jedan od prelomnih trenutaka u tvom životu. Tada ti se otvaraju vrata novim znanjima, prijateljima i razvoju. Međutim,

Stipendija Dositeja

Kako dobiti stipendiju Dositeja

Stipendija Dositeja, koju dodeljuje Fond za mlade talente Republike Srbije, predstavlja sjajan podsticaj za izuzetne studente i učenike. Ova finansijska podrška olakšava put prema kvalitetnom

Privatni fakulteti u Beogradu. Students in class.

Privatni fakulteti u Beogradu

Beograd se uzdiže kao intelektualno središte, nudeći mrežu akademskih prilika kako preko državnih, tako i preko privatnih fakulteta. Među ovim institucijama, privatni fakulteti u Beogradu

Traženje konkursa

Posetom veb-sajta svoje visokoškolske ustanove ili odlaskom u kancelariju za međunarodnu saradnju na svom fakultetu možeš da saznaš sa kojim sve institucijama tvoj univerzitet/visoka škola ima potpisan Erazmus Plus ugovor, kao i koji konkursi su trenutno otvoreni. Imaj u vidu da se konkursi raspisuju minimum jedan semestar unapred. Ukoliko u datom trenutku ne postoji konkurs koji ti odgovara, to ne znači da se neki novi neće uskoro otvoriti. Zato redovno prati informacije i budi u toku!

 

Ispod možeš videti spisak visokoškolskih institucija u Srbiji koje učestvuju u Erasmus+ programu:

 

Visoka skola modernog biznisa

Visoka skola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaca i trenera

Univerzitet Union Nikola Tesla

Visoka skola socijalnog rada

ALFA BK Univerzitet

Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu

Visoka škola strukovnih studija zaobrazovanje vaspitača

Univerzitet “Union” Beograd

Univerzitet Metropolitan

Univerzitet umetnosti u Beogradu

Visoka tehnicka škola strukovnih studija Subotica

Univerzitet Educons

Visoka medicinska škola strukovnih studija “Milutin Milanković”

Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija

Megatrend Univerzitet

Univerzitet odbrane u Beogradu

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare Sremska Mitrovica

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Pazaru

Univerzitet u Nišu

Univerzitet u Novom Sadu

Univerzitet u Kragujevcu

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet Singidunum

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija

Visoka skola strukovnih studija za informacione tehnologije

Visoka tehnicka škola strukovnih studija u Zrenjaninu

Akademija strukovnih studija Šumadija

Akadamija strukovnih studija Južna Srbija

Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija

Kriminalističko-policijski Univerzitet

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Visoka škola za komunikacije

Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Visoka škola “Akademija za poslovnu ekonomiju” Čačak

Visoka poslovna škola strukovnih studija “Prof. dr Radomir Bojković” Kruševac

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija “Medika”

Postupak prijave i kriterijumi

Kandidati za stručnu praksu prijavljuju se na konkurs koji raspisuje njihov Univerzitet.

Obično se raspisuju dva kruga konkursa:

  1.  krug u periodu april- jun za sledeću akademsku godinu (za planirani polazak na mobilnost od kasnog leta/jeseni), i
  2. krug tokom perioda oktobar-decembar (za planirani polazak na mobilnost od letnjeg semstra tj. zime sledeće kalendarske godine).

Pre same prijave na konkurs potrebno je naći instituciju u kojoj će se ista obavljati. Studenti mogu sami ili u dogovoru s Erasmus+ koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji  da pronađu ustanovu/kompaniju na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa smerom/modulom koji student pohađa na matičnom fakultetu/akademiji.

Evropska komisija je 2015. Godine predstavila novu regulativu vezanu za Erasmus+ program, kojom svi studenti moraju uraditi test jezičke procene kada je njihov jezik studija/radni jezik: engleski, francuski, nemački, španjski, italijanski, holandski, češki, danski, grčki, poljski, portugalski, švedski, bugarski, mađarski, rumunski, slovački, finski, slovenački, estonski, litvanski, letonski i irski, izuzev izvornih govornika. Test se radi u online formi i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Na ovoj platformi je moguće uraditi test pre same mobilnosti, zatim pohađati kurs jezika, te uraditi test nakon završene mobilnosti, radi upoređivanja znanja jezika. 

Osnovni kriterijumi za odabir studenta su motivaciono pismo, planirane aktivnosti studenta na stručnoj praksi, usklađenost planirane prakse sa studijskim programom, kao i prosek ocena, znanje jezika na kojem se praksa odvija i u nekim slučajevima prethodno iskustvo u projektima Evropske Unije.

Finansije

Studenti za stručnu praksu u okviru Erasmus+ programa mogu finansijska sredstva za svoj boravak iz programa U zavisnosti od zemlje u koju idete, postoje dve visine mesečne stipendije, i to:
  1. Mesečni iznos od 520€ : Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška, Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal 
  2. Mesečni iznos od 470€ : Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska

Dodatna podrška

Studenti koji idu na Erasmus+ stručne prakse imaju pravo na dodatna sredstva (dodatak na gore navedene iznose) za individualne troškove u iznosu od 100 evra mesečno. Studenti u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju imaju pravo na dodatna sredstva za individualne troškove u iznosu od 200 evra mesečno. Takođe, Erasmus+ program posvećuje posebnu pažnju ka studentima sa hendikepom, koji imaju pravo na uvećan iznos finansijske podrške zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

Zero-grant

Studenti mogu odlučiti otići na Erasmus+ stručnu praksu o svom trošku tj. bez financijske podrške matične zemlje (zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena stipendija.
I’m here to help! Make the first step to improve your life by reaching out today.